CCF1 FugMistrz ZEL

CCF1 FugMistrz ZEL

Do czyszczenia fug

Aplikujesz i nie szorujesz!
Nie spływa usuwa brud w 1 min!

Po użyciu preparatu FugMistrz fuga cementowa wygląda jak nowa!

Preparat dokładnie czyści fugi cementowe. Dzięki substancji aktywnej rozpuszcza brud, znajdujący się w fudze – już w 30-60 sekund! Specjalistyczny dozownik pozwala na szybkie i bezpieczne aplikowanie. Szorowanie i wysiłek fizyczny przy doczyszczaniu fug – stają się zbędne!

Pojemność: 750 ml

Opis

SPOSÓB UŻYCIA: Na czyszczonej powierzchni fugę zwilżyć wodą, a następnie (za pomocą dozownika) nanieść nierozcieńczony preparat. Po 30-60 sek. zebrać rozpuszczony brud i dokładnie spłukać wodą. W przypadku wystąpienia silnych zabrudzeń – czynność powtórzyć.

UWAGA! Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, stojących pionowo opakowaniach w temperaturze powyżej 15°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła. ZAGROŻENIA: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Wykaz składników, które mają wpływ na klasyfikację: kwas azotowy, kwas fosforowy. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Stosować rękawice ochronne. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. Wietrzyć pomieszczenie podczas użytkowania – aplikowania płynu na fugę. Obowiązkowo wietrzyć pomieszczenie po użytkowaniu! Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem). SKŁADNIKI: <5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI I OPAKOWANIEM: Odpady produktu powinny być poddane odzyskowi przez wypłukanie butelki wodą i jego wykorzystanie. Wypłukana butelka może być traktowana jako odpad z gospodarstwa domowego. Butelkę usuwać do pojemników zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

UFI: EQ60-E0G7-X00S-EY9F

Informacje dodatkowe

Pojemność

750ml

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CCF1 FugMistrz ZEL”

BLOG - Poznaj nasze porady

Blog

Jak wyczyścić okap?

Przy częstym gotowaniu bardzo łatwo o to, żeby na kuchennych meblach zbierał się tłuszcz i inne zanieczyszczenia będące efektem działań termicznych podejmowanych na kuchence. Z

Czytaj więcej »
Blog

Jak prasować bez żelazka?

Prasowanie ubrań ma niebagatelne znaczenie w zachowaniu estetycznego wyglądu naszej odzieży. Niejednokrotnie jednak zdarzają się sytuacje, w których nie możemy pozwolić sobie na użycie żelazka

Czytaj więcej »